Novice

April 13, 2017

Nepovratna sredstva s strani Eko sklada, za sončne elektrarne za samooskrbo - NET metering

January 19, 2017

-J A V N I   P O Z I V za kreditiranje okoljskih naložb občanov 55OB16 -

Male sončne, vetrne in vodne elektrarne

Predmet javnega poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije.

Pogoji kreditiranja 
Obrestna mera: trimesečni EURIBOR +1,3 %. 
Odplačilna doba: največ 10 let.

Višina kredita: do višine priznanih stroškov naložbe in največ 40.000,00 EUR, vendar ne več od priznanih stroškov naložbe. Posamezen vlagatelj lahko za različne naložbe poda v...

October 3, 2016

avtor:

Električni avtomobil je avtomobil, ki ga poganja eden ali več električnih motorjev. Namesto goriva imajo električna vozila baterije, ki se jih lahko polni, ali kakšno drugo napravo, ki postopoma oddaja električno energijo. Električni motorji ustvarijo močno in gla

dko pospeševanje, so pa tudi do trikrat učinkovitejši kot tisti z notranjim izgorevanjem.

Prvi električni avtomobil (ali pa vsaj njegovi zametki) je bil ustvarjen že daljnega leta 1880. Električna vozila so bila ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja že precej pril...

September 23, 2016

Slovenija je pri doseganju prihrankov energije po evropski direktivi o energetski učinkovitosti nadvse uspešna, kažejo prvi rezultati. V letu 2015 je bila denimo obveznost Slovenije doseči prihranke energije v višini 126 GWh, dosegli pa smo kar 502 GWh, od tega le dobavitelji sami 376,44 GWh, svoje pa je s t.i. alternativnimi ukrepi prispeval tudi Eko sklad.  

V letu 2014 je bila obveznost doseči 87 GWh prihrankov energije, dosegli smo le 66 GWh, medtem ko je bila v letu 2015 obveznost doseči prihranke energije v višini 126...

September 21, 2016

Lansko leto so skupne svetovne investicije v energetski sektor znašale 1,8 bilijona dolarjev (1,6 bilijona evrov), medtem ko so leta 2014 znašale 2 bilijona dolarjev (1,78 bilijona evrov), razkriva poročilo z naslovom »World Energy Investment 2016«, ki ga je izdala Mednarodna agencija za energijo (IEA). Kot je izpostavila, bo potrebno kljub obsežnemu preusmerjanju energetskih investicij, ki ga elektroenergetski sektor že izvaja, za doseganje podnebnih ciljev in odpravljanje pomislekov na področju energetske varnosti storit...

September 2, 2016

Dne 15. 4. 2016 bo Eko sklad v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si objavil javne pozive 55OB16, 56PO16 in 57LS16 za dodeljevanje ugodnih kreditnih sredstev občanom, pravnim osebam in samostojnim podjetnikom ter občinam za različne naložbe na področju varstva zraka in blaženja podnebnih sprememb, varstva voda in učinkovite rabe vode ter ravnanja z odpadki. Poleg tega bo po treh letih zopet objavil javni poziv 40SUB-LS16 za dodeljevanje nepovratnih sredstev občinam.

Please reload

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

©2016 | Sončni sistemi d.o.o., Cankarjeva ulica 8, 8210 Trebnje, Slovenija