Novice

April 13, 2017

Nepovratna sredstva s strani Eko sklada, za sončne elektrarne za samooskrbo - NET metering

January 19, 2017

-J A V N I   P O Z I V za kreditiranje okoljskih naložb občanov 55OB16 -

Male sončne, vetrne in vodne elektrarne

Predmet javnega poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije.

Pogoji kreditiranja 
Obrestna mera: trimesečni EURIBOR +1,3 %. 
Odplačilna doba: največ 10 let.

Višina kredita: do višine priznanih stroškov naložbe in največ 40.000,00 EUR, vendar ne več od priznanih stroškov naložbe. Posamezen vlagatelj lahko za različne naložbe poda v...

September 2, 2016

Dne 15. 4. 2016 bo Eko sklad v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si objavil javne pozive 55OB16, 56PO16 in 57LS16 za dodeljevanje ugodnih kreditnih sredstev občanom, pravnim osebam in samostojnim podjetnikom ter občinam za različne naložbe na področju varstva zraka in blaženja podnebnih sprememb, varstva voda in učinkovite rabe vode ter ravnanja z odpadki. Poleg tega bo po treh letih zopet objavil javni poziv 40SUB-LS16 za dodeljevanje nepovratnih sredstev občinam.

Please reload

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

©2016 | Sončni sistemi d.o.o., Cankarjeva ulica 8, 8210 Trebnje, Slovenija