• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

©2016 | Sončni sistemi d.o.o., Cankarjeva ulica 8, 8210 Trebnje, Slovenija

Net metering

Pogosta vprašanja

Prednosti

Naj postane vaša hiša ali podjetje energetsko neodvisno.

Bistvo net-meteringa je merjenje električne energije na letnem nivoju. To vam omogoča, da v trenutkih, ko proizvajate več od potreb to električno energijo oddajate v omrežje in takrat, ko je ne proizvedete dovolj, le to prejemate iz omrežja. Tako boste za celo leto prejeli samo en račun za električno energijo, ki bo upošteval razliko med porabljeno in proizvedeno električno energijo.

 

Net-metering omogoča fizičnim osebam postavitev sončne elektrarne na lastni hiši in jim ob tem ni potrebno registrirati d.o.o. ali status samostojnega podjetnika.

 

Investicija v postavitev sončne elektrarne se tako povrne s prihrankom pri plačilu porabljene električne energije gospodinjstva. Višek proizveden električne energije se ne obračunava, zato je res pomembno, da je na objektu postavljena sončna elektrarna, ki je optimalna glede predvideno porabo.

 
 

Sončna elektrarna na ključ

Pri nas boste dobili svetovanje, ogled objekta, oceno investicije, projektno dokumentacijo, montažo, vzdrževanje in nadzor sončne elektrarne. 

 

Hitrost izvedbe

Po pridobitvi soglasja za priključitev in ostale potrebne dokumentacije, je vaša sončna elektrarna lahko postavljena in priklopljena v roku nekaj dni. Saj sama montažna dela običajno ne trajajo več kot  1 dan. 

Nadzor delovanja

Imeli boste popoln nadzor nad delovanjem sončne elektrarne preko spletnega portala ob vsakem času. 

Po želji pa se lahko dogovorimo, da imamo nadzor nad delovanjem vaše elektrarne tudi mi in tako bo naša ekipa o morebitni napaki obveščena nemudoma preko sistema in bomo napako tudi odpravili.  

Garancija in zavarovanje

V ceno izvedbe je vključeno tudi garancija proizvajalca:

- 10 let na module in pod konstrukcijo,

- 12 let na razsmernike (Solar Edge),

- 25 let na optimizatorje.

Da bo vaše življenje še bolj brezskrbno vam bomo uredili ugodno zavarovanje. 

Strokovna usposobljenost zaposlenih

Smo podjetje z ekipo strokovnjakov, ki si že več let ukvarjajo z postavljanjem in vzdrževanjem sončnih elektrarn po celi Sloveniji. To vam zagotavlja, da bo vaša elektrarna projektirana in postavljena z največjo kvaliteto, ki jo lahko dobite. Do sedaj smo postavili nekaj največjih sončnih elektrarn v Sloveniji. Do sedaj nam zaupa preko 400 lastnikov sončnih elektrarn skupne moči več kot 80000 kW, kar je več kot 25% vseh slovenskih sončnih elektrarn. Postanite zadovoljen lastnik sončne elektrarne v naši družbi! Reference... 

Dostopna cena

Naša strokovna ekipa bo za vas poiskala optimalno rešitev za postavitev sončne elektrarne po konkurenčnih cenah.  

Financiranje

V primeru, da vam trenutno finančno stanje ne omogoča plačila celotnega zneska bomo uredili ugodno financiranje, ki ne bo presegalo vaših dosedanjih povprečnih mesečnih obrokov za električno energijo oz. bo prilagojen vašim zmožnostim.

Energetska neodvisnost

Z našo sončno elektrarno lahko postanete energetsko neodvisni.

Poleg sončnih elektrarn imamo pestro ponudbo:

toplotnih črpalk, 

- klimatskih naprav,

- IR panelov,

- LED razsvetljave

električnih vozil (el. koles, skuterjev, itd.)

priznanih svetovnih proizvajalcev. 

Povprašajte našega strokovnjaka tudi o naši dodatni ponudbi.

4. Kako se obračuna proizvodnja in poraba električne energije?

Pri obračunu porabe in proizvodnje električne energije se upošteva razlika med oddano in prevzeto električno energijo na merilnem mestu v okviru enega koledarskega leta. V koledarskem letu, ko se proizvede premalo električne energije, se manjko energije kupi od dobavitelja električne energije. V kolikor pa je proizvedeno več energije, kot jo je bilo porabljeno, pa se viški brezplačno oddajo v omrežje dobavitelja. Zaradi lažjega letnega obračuna je določen enotarifni način merjenja električne energije.

5. Kakšne so prednosti samooskrbe pred proizvodnjo in prodajo električne energije?

Pri samooskrbi ne gre za prodajo električne energije, zato ni potrebe po registraciji dejavnosti in tudi ne plačevanja raznih prispevkov, ki so povezana z opravljanjem dejavnosti. Za priklop naprave na omrežje zadošča že obstoječe merilno mesto, zadošča en števec električne energije, ki pa mora biti dvosmeren.

 

6. Kako se mi povrne investicija v postavitev sončne elektrarne?

Investicija se vam bo povrnila preko nižjih računov za električno energijo. Glede na to, da pa so trendi v svetu tudi na področju električnih vozil, boste z sončno elektrarno imeli svojo energijo s katero boste napajali svoje jeklene konjičke.

1. Kolikšno  elektrarna v okviru Net meteringa lahko postavim? 

Največja nazivna moč naprave je s predpisom omejena na 11 kW. To naj bi zadoščalo potrebam povprečnega gospodinjstva, ki za ogrevanje prostorov in sanitarne tople vode uporablja toplotno črpalko oz. IR ogrevanje.

2. Kolikšna je optimalna velikost-moč elektrarne?

Električna energija pridobljena z napravo za samooskrbo, je namenjena izključno pokrivanju lastnih potreb po električni energiji. Zato je izredno pomembno, da je velikost-moč prilagojena vsake posameznemu gospodinjstvu, da bo v proizvedla ravno prav električne energije za pokrivanje letne potrebe. Kolikšna je ta moč, pa vam bodo glede na podatke izračunali naši strokovnjaki z večletnimi izkušnjami na področju fotovoltaike.

3. Kako je z varnostjo postavljene sončne elektrarne?

Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije določa, da mora naprava za samooskrbo:

1. ki izkorišča energijo sonca, zaradi preprečitve električnega udara, v vsakem trenutku omogočati izklop iz distribucijskega omrežja in zagotavljati, da je v napravi za samooskrbo v izključenem stanju zagotovljena mala napetost (ELV), ki je največ 50 V izmenične napetosti oziroma največ 120 V enosmerne napetosti. (To dosežemo z optimizatorji ali mikroinverterji)

2. v primeru izpada distribucijskega omrežja ali zaznave prekoračitve predpisanih napetostnih in frekvenčnih mej v distribucijskem omrežju avtomatsko izklopiti in ne sme oddajati električne energije v distribucijsko omrežje.

Naše sončne elektrarne izpolnjujejo oba varnostna pogoja z uporabo naprednega sistema SolarEdge, z elektroniko na nivoju modula. Poleg zgoraj navedenih varnostnih zahtev, pa lastniku naprave nudi še vrsto drugih prednosti, kot so večji izplen, nazor na delovanjem vsakega modula posebej.

Sončne elektrarne, kot so se postavljale, do sedaj, (PV moduli + razsmernik), ne izpopolnjujejo vseh varnostnih zahtev naprav za samooskrbo.

 

Razsmerniki

Solarni moduli

Elektrarne