Kreditiranje s strani Eko sklada

-J A V N I P O Z I V za kreditiranje okoljskih naložb občanov 55OB16 -

Male sončne, vetrne in vodne elektrarne

Predmet javnega poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije.

Pogoji kreditiranja Obrestna mera: trimesečni EURIBOR +1,3 %. Odplačilna doba: največ 10 let.

Višina kredita: do višine priznanih stroškov naložbe in največ 40.000,00 EUR, vendar ne več od priznanih stroškov naložbe. Posamezen vlagatelj lahko za različne naložbe poda več vlog za dodelitev kredita na isti javni poziv, lahko pa za kredite za posamezno naložbo zaprosi tudi več upravičencev, pri čemer skupna višina tako odobrenih kreditov ne more preseči predračunske vrednosti priznanih stroškov naložbe.

Splošni in finančni pogoji kreditiranja ter ostale določbe so podrobneje opredeljeni v polnem besedilu javnega poziva. https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/nameni/prikazi/actionID=103

Recent Posts
Archive
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

©2016 | Sončni sistemi d.o.o., Cankarjeva ulica 8, 8210 Trebnje, Slovenija